بنام خدا
این یک نظرسنجیه !! 

من موضوعات وبلاگ گلاسری را طبقه بندی کردم. الان حس می کنم این موضوعات چندان استاندارد نیستند و برخی از آنها شاید هیچوقت  بکار گرفته نشوند. 

+
بنظر شما  آیا این موضوعات  کاربردی خواهند داشت ؟؟
آیا مطلبی برایشان پیدا می شود یا تا ابد خالی می مانند؟؟

+
احساس می کنم که با یک دست ,  20  هندوانه از زمین بلند کرده ام. 
+
بعید می دانم بتوانم مطالب پستهای وبلاگم را مطابق با این موضوعات , دسته بندی کنم. 
+
خسته و بیحالم . کم آورده ام.  حوصله ندارم. وقت ندارم. سنم بالا رفته و مشکلات زندگی مرا   100 سال پیرتر  کرده. 
+
قصد دارم چند موضوع را حذف کنم تا بارم سبکتر شود و زودتر به مقصد برسم . بارم را بی جهت سنگین کردم . 
+
+
بنظر شما کدام موضوعات را حذف  کنم؟؟ 
+
لطفا نظرتان را در مورد موضوعات وبلاگ گلاسری بیان کنید .
+
+
+
علی صمدی - وبلاگ گلاسری 
http://glossary.blog.ir