بنام خدا 


ضمن تشکر از همه ی دوستانیکه  در نظرسنجی مربوط به موضوعات وبلاگ گلاسری , پیشنهادات ارزشمندی ارائه کردند  اعلام می کنم که پس از خواندن نظر یکی از دوستان که به کلیت زبان و اهمیت آموزش زبان  اشاره کردند به این نتیجه رسیدم که بهتر است نظر این دوستمان که مبنی بر  تدریس زبان انگلیسی بود را عملی کنم . 

+

اگر اشتباه نکنم منظور ایشان از آموزش زبان این بود که بجای درگیر شدن با دروس تخصصی رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی ,  زبان انگلیسی عمومی را که مخاطبان بیشتری در ایران دارد تدریس کنم . 

+

امیدوارم منظور ایشان را درست فهمیده باشم  چون قصد دارم طبق پیشنهاد ایشان , زبان انگلیسی عمومی را تدریس کنم . 

+

بنابراین  وبلاگ گلاسری  به تدریس زبان انگلیسی عمومی می پردازد . 

+

البته موضوعات مربوط به رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی احتمالا در آینده و پس از اخذ مدرک در این رشته ,  مطرح  خواهند شد . 

+

+

+

+

علی صمدی - وبلاگ گلاسری 

http://glossary.blog.ir