من علی صمدی  مترجم متون انگلیسی هستم  و قصد دارم در وبلاگ  گلاسری فهرست لغات انگلیسی را  ارائه دهم . همچنین طبق جدیدترین تصمیمگیری ( 10 آذر 1397)  مقرر شد که در کنار لیست لغات انگلیسی ، متون ادبی و مطالب مربوط به رشته ی ادبیات انگلیسی نیز  تولید و منتشر شوند .

+

به دلیل تعداد بسیار زیاد لغات انگلیسی ،  امکان دارد برخی لغات از  قلم بیفتند که معمولا امری طبیعی است . کمااینکه حتی بزرگترین و کاملترین دیکشنریهای دنیا  نیز  برخی  لغات زبان انگلیسی را   از قلم انداخته اند .

+

ضمنا  هر روز بر تعداد لغات زبان انگلیسی افزوده می شود و کاملا طبیعی است که   برخی لغات  فراموش شوند .

+

وبلاگ  گلاسری  روی  فهرست لغات انگلیسی و مطالب و مباحث مربوط به ادبیات انگلیسی تمرکز دارد . چون قصد دارم در آینده اگر خدا بخواهد در رشته ی  ادبیات انگلیسی ادامه تحصیل دهم و در نتیجه از این به بعد در وبلاگ گلاسری ، مباحث ادبی از جمله رمان و داستان کوتاه  و  نقد ادبی و سایر مسائل مربوط به رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی  ، منتشر خواهد شد .

+

+

هرگونه  کپی برداری از مطالب وبلاگ گلاسری   ،  مجاز است .

http://glossary.blog.ir

علی  صمدی  -  مدیر وبلاگ  گلاسری