able


مناسب،(حقوق) دارای صلاحیت قانونی،پسوندی برای ساختن صفت به‌معنی(دارای قدرت)،شایسته.لباس پوشاندن،قوی کردن، (صفت)توانا،لایق،آماده،بااستعداد،صلاحیت دار،قابل،مطیع،  (فعل)توانابودن،شایستگی داشتن،لایق بودن،مناسب بودن،آماده بودن،آرایش دادن،


+

+

+

+

+

+

+

+

+

علی صمدی - وبلاگ گلاسری


http://glossary.blog.ir