abstraction


تجرد، پریشان حواسی، اختلاس، دزدی، ربایش، بیخبری از کیفیات واقعی و ظاهری، برآهنگ .|تجرید ، انتزاع، چکیدگی.

+

مثال:

The abstraction of money from the company's account

دزدیدن‌ پول‌ از حساب‌ شرکت

+

+

+

+

ali  samady


http://glossary.blog.ir