a


حرف اول الفباى انگلیسى ، حرف اضافه مثبت
(پیش از واژه هایی که با حرف صدادار آغاز می شوند تبدیل به an می شود)
1- یک ، یک عدد،  ى (یاى نکره یا وحدت )
2- هر، هر یک ، در

1- گروه خونی آ (رجوع شود به system ABO)
2- نمره ى الف
3- (موسیقی ) نت ششم در گام لا ماژور C
4- درجه ى یک ، عالی ، سرحال ، معرکه ،قبراق ، سالم
پیشوند:
1- در، به ، درون
2- در حال ، مشغول
3- بدون ، فاقد، ابی  ، بی  ، نا [amoral]

==========================


aa

مخفف :
1- الکلی هاى ناشناس
2- ضد هوایی
3- فوق دیپلم در علوم انسانی

===================

aaa


مخفف : انجمن اتومبیلرانی امریکا


====================

aaal

مخفف : فرهنگستان هنر و ادبیات امریکا

=======================aardwolf


(جانورشناسی): کفتار بومی جنوب و مشرق آفریقا .

======================


aaron

هارون برادر حضرت موسی (ع).


=========================aaronic


(گیاه شناسی):  گیاهی از خانواده هوفاریقون بنام  hypericum calycinum  .  هارونی، از نسل هارون، جزو گروه کشیشان پائین درجه مورمن . (mormon) .


=======================ab


پیشوند لاتین بمعنى ( دور از )  و ( از  )  و ( جدایى )  و  (غیر )  . مانند  ABuse و

ABaxial

مخفف :
1- ایالت آلبرتا (در کانادا)
2- (بیس بال ) تعداد ضربه
3- لیسانس علوم انسانی


=========================

aba


عبا، پارچه عبائی، مقیاس اندازه‌گیری عرض جغرافیائی

+

مخفف :
1- انجمن وکلاى دادگسترى امریکا
2- انجمن کتابفروشان امریکا

==========================

abacinate

کورکردن

===============


abaciscus


قطعه مربع کاشی معرق .


==========================

aback

قهقرائی، به‌عقب، غافلگیر، ناگهان، [اسکاتلند] منزوی، پرت


===========================

abaction


[حقوق ]  گاودزدی ، گله‌دزدی


==============================

abaculus

قطعه مربع کاشی معرق

===========================

abacus

چرتکه، تخته روی سرستون [معماری]، گنجه ظرف، لوحه مربع موزائیک سازی.


============================


abaft

عقب، پشت، بطرف عقب


============================

abalienate


[حقوق] : واگذاری، منتقل کردن، پس گرفتن .


============================


abandon


ترک گقتن، واگذارکردن، تسلیم‌شدن، رهاکردن، تبعیدکردن، واگذاری، رهاسازی، بی‌خیالی .


========================================


abandonment


ترک، رهاسازی، واگذاری، دل کندن .


====================================


abaptiston


(پزشکی): اره جراحى مغز. اره  برای شکافتن جمجمه  در عمل جراحی مغز .


==================================

abaptistum


(پزشکی): اره جراحى مغز. اره  برای شکافتن جمجمه  در عمل جراحی مغز .


==================================

abarticulation


بند جنبنده، مفصل متحرک .


=================================


abase

پست کردن، تحقیرنمودن، کم‌ارزش کردن

=================================


abash


شرمنده‌ کردن، خجالت دادن، دست پاچه نمودن .


===================================


abasia

[پزشکی] : عدم همکاری عضلات محرکه .


==================================


abassid

خلفای عباسی .


===================================


abat jour

پرتوافکن چراغ، سایبان، پنجره هوا . آباژور ،  پروژکتور .


=====================================

abate


(حقوق) : غصب یا تصرف عدوانی، به زورتصرف کردن.

کاهش، تنزل، فرونشستن. فروکش کردن، کاستن، تخفیف دادن، رفع‌نمودن، کم‌شدن، آب گرفتن از(فلز) . (چرم):خیساندن .


====================================

abatement


کاهش، تخفیف، فروکش، جلوگیری، غصب .

=============================

abatis

 سدِ درختی .

==============================

abator

رفع مزاحمت کننده،  (حقوق): غاصب حق وارث قانونی .

===================================


abattis


سد درختی .

====================================


abattoir

کشتارگاه .

=======================================

abaxial


(گیاه شناسی): دورازمحور .

========================================

abaxile

(گیاه شناسی): دورازمحور .

========================================

abba

پدر، ابا .

=========================================

abbacy

قلمرو راهب، مقام رهبانیت، مقر راهبان دیر .

=========================================

abbasid

خلفای عباسی .

==========================================

abbatial

خانقاهی، دیری، راهبی، کشیشی .

==========================================

abbe

کشیش، راهب، آبه، پدر روحانی .

===========================

abbess

رئیسه صومعه ی زنان تارک دنیا.

==============================

abbey

دیر، صومعه، خانقاه، کلیسا، نام‌کلیسای وست مینستر. (Westminster)

================================

abbot

راهب بزرگ، رئیس راهبان .

================================

abbreviate

کوتاه کردن، مختصرکردن، خلاصه‌کردن

==================================


abbreviation

کوته سازی، مخفف، تلخیص، اختصار

==================================

abc

کتاب الفبا، پایه کار، مبدا کار .سه حرف اول الفبای انگلیسی که نماینده حروف الفبا است، الفبا،

===============================

abdicate

استعفا دادن . واگذار کردن، تفویض کردن، ترک گفتن، محروم‌کردن (ازارث)، کناره گیری کردن،

================================

abdication

استعفا، کناره‌گیری

=================================

abdomen

شکم، بطن .

==================================

abdominal

شکمی، بطنی، وریدهای شکمی، ماهیان بطنی .

====================================

abdomino

این کلمه بصورت پیشوند بکار رفته و به معنی (شکم) می باشد .

=================================

abdominoscopy

معاینه ی  شکم .

================================

abdominous

دارای شکم  بزرگ ، شکم گنده .

======================================

abduct


ربودن، دزدیدن (شخص)، دور کردن، آدم دزدیدن، از مرکز بدن دور کردن (طب) .

==============================

abduction

عمل ربودن (زن و بچه و غیره)، ربایش، دورشدگی، (طب) دوری از مرکز بدن، قیاسی، قیاس

================================


abductor

آدم‌دزد، آدم‌ربا، دور کننده، (طب) عضله دور کننده .

===============================

abecedarian

ابجدآموز، ابجدخوان، مبتدی، ابتدائی .

================================

abecedarium

کتاب الفباء .

=================================


abed

در بستر، در رختخواب .

===============================

abel

(هابیل) فرزند آدم ابوالبشر که برادرش (قابیل یا قائن) او را بقتل رسانید .

==============================

abel tree

(گیاه شناسی):  درخت سپیدار که نام لاتین آن populus alba  است  .

=============================

abelmoschus

(گیاه شناسی):  حب‌ المشک .

==============================

abelmosk

(گیاه شناسی):  حب ‌المشک، خطمی معطر، مشک دانه، خطمی مخملی .

===============================

abelmusk

(گیاه شناسی):  حب ‌المشک، خطمی معطر، مشک دانه، خطمی مخملی .

================================

abend

خاتمه غیر عادی. پایان غیر عادی .

=================================

abended

ختمه یافته بطور غیر عادی.

=================================

aberdeen angus

گاو بی‌شاخ پرواری اسکاتلندی .

=================================

aberdevine

(جانور شناسی):  سهره  اروپائی . (Carduelis spinus)

=================================

aberrance

انحراف، گمراهی، ضلالت، کجراهی .

================================

aberrant

گمراه، منحرف، بیراه، نابجا، کجراه .

==================================

aberration

.خبط ، گمراهی  .کجراهی، انحراف، (طب): عدم انطباق کانونی

==================================

aberrometer


انحراف سنج باصره .

================================

abet

تشویق، تقویت، ترغیب (به کار بد) . برانگیختن، جرات دادن، تربیت کردن، تشویق (به عمل بد) کردن .  (حقوق) : معاونت کردن در جرم .

================================

abextra

ازخارج، خارجی .

================================

abeyance

(حقوق):  بی‌تکلیفی، وقفه، تعلیق .

================================


abeyant

(حقوق):  بی‌تکلیف، معلق، متوقف

=================================


abhor

تنفر داشتن از، بیم داشتن از، ترس داشتن از، ترساندن، ترسیدن .

===================================

abhorrence

تنفر، بیزاری، انزجار، وحشت .

====================================

abhorrent

متنفر، منزجر، بیمناک، ناسازگار، مکروه، زشت، شنیع، مغایر .

===================================

abidance

سکنی، ایستادگی، دوام، ثبات قدم، رفتار برطبق توافق .

=================================

abide

وفا کردن، تاب آوردن. ایستادگی‌کردن، پایدارماندن، ماندن، ساکن شدن، منزل کردن، ایستادن، منتظر شدن،

===================================

abiding

پایدار، پایا، ساکن، وفا کننده، تاب آور، تحمل کننده .

===================================

abigail

(اسم خاص مونث) ندیمه، مستخدمه .

====================================

ability

شایستگی، توانائی، لیاقت، صلاحیت، قابلیت، استطاعت

====================================

abinitio

از آغاز .

=====================================

abintra

از درون .

======================================

abio

کلمه‌ای است که بصورت پیشوند بکار رفته و بمعنی (بدون زندگی) و (عاری از حیات) است

======================================

 abiogenesis

ایجاد موجود زنده از مواد بی‌جان، تولید خود بخود .

=====================================

abiotrophy

(پزشکی): تحلیل و فساد عضو بدون علت مشهود

=====================================

abirritate

(پزشکی): بی حس کردن، از حساسیت کاستن .

======================================

وبلاگ گلاسریhttps://glossary.blog.ir